§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu dostępnego pod adresem https://tanie-premki.eu 

2. Skorzystanie z oferty sklepu   https://tanie-premki.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa. 

4. Żadna z funkcjonalności sklepu https://tanie-premki.eu nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem 

5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 

a. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu https://tanie-premki.eu

b. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: https://tanie-premki.eu umożliwiający nabywanie kont internetowych, oraz innych przedmiotów cyfrowych

c. Operator –  Administrator  Wilk Marcin ul.Westerplatte 7 63-000 Środa Wielkopolska

d. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego. 

e. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script. 

§2 DOKONYWANIE ZAKUPÓW:

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji. 

2. Do zakupu wystarczy tylko adres email.

3. Aby dokonać zakupu należy wybrać opcję „Kup teraz” 

4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 

5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 2 minut – 24 godziny po zaksiegowaniu wpłaty na adres email podany na karcie zakupu

§3 REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje dotyczące fukncjonowania zakupionego produktu powinny być zgłaszane na adres e-mail “kontakt@tanie-premki.eu”

§4 ZWROTY PRODUKTÓW:

1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego produktu w ciągu 14 dni od jego nabycia, chyba, że produkt został uszkodzony przez kupującego lub jest produktem elektronicznym i zwrot na niego nie przysługuje. 

2. Dokonanie zwrotu produktu następuje w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail “kontakt@tanie-premki.eu” 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Dane osobowe podane podczas zakupu będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.

2. Użytkownik kupując w sklepie  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych :  administrator sklepu- Wilk Marcin ul.Westerplatte 7 63-000 Środa Wielkopolska 7,  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.